top of page
 • Forfatterens bildeAnne-Karin Larsen

Yoga for et lykkeligere arbeidsliv! Gode prestasjoner og god helse.

Oppdatert: 24. mai 2023

Yoga har vist seg å være et svært effektivt verktøy for arbeidslivet.

Yoga øker trivselen på jobben og byr på en rekke fordeler som bidrar til stressreduksjon og bedre stresshåndtering, økt produktivitet og fokus og en mer balansert arbeidshverdag.


Og hvorfor trenger vi det??

Jo, fordi vi trenger å ha det bra for å prestere bra!


Vi trenger engasjement, arbeidsglede og trivsel for å levere gode resultater både for oss selv, hverandre og for bedriften vår.


Når vi trives vokser vi, og vi skaper vekst!


Men mange i Norge, og ellers i verden, sliter med helseplager som går ut over muligheten til å prestere godt og å trives i jobben vår. Det kan være plager som er arbeidsrelaterte, eller plager som ikke henger sammen med jobb, men som hindrer deg i å gjøre jobben din og fører til sykefravær.


Og vet du hva hva den vanligste bakgrunnen for sykemeldinger i Norge er?

Psykiske plager og muskel- og skjelettlidelser.


Og hva gjør vi med det? Ofte ingenting. Eller enda verre, vi jobber mer for å kompensere.


Men se for deg i arbeidslivet, hva ville vi gjort med en maskin som ikke virket?

Slått den av kanskje, tatt en restart?

Sett på hva som var galt. Analysert bakgrunnen. Funnet løsninger for å få den til å fungere igjen.


Med oss mennensker gjør vi som sagt lite.


Mange sliter med psykisk helse og muskel- og skjelettlidelser uten å få riktig hjelp. Og mange går år etter år uten at de egentlig vet helt hva som er årsaken og hvordan de kan bli bedre. Mange overser plagene så godt de kan, helt til det ikke går lenger og det går fra kortere fravær til lengre sykemeldinger og utbrenthet.


Men det er noe vi kan gjøre lenge før vi kommer dit!

Og ett av svarene er bedriftsyoga!


Vi er ikke er ufeilbarlige maskiner, men mennesker som trenger påfyll!

Å fungere godt på jobb er ikke bare den enkeltes ansvar, men også et arbeidsgiveransvar.


Yoga er derfor en god investering i medarbeiderne og i bedriften som helhet og gir mange gode stressmestringsverktøy til både den enkelte og bedriften.


Yoga vil gi positivt utslag på bunnlinjen og opplevelse positivt av både ansatte, kunder og samarbeidspartnere.


En av de mest åpenbare fordelene med yoga i arbeidslivet er selvsagt

stressmestring. Yoga innebærer fokus på bevegelse, pust, avspenning og

meditasjon, som alle bidrar til å senke stressnivået vårt. Gjennom yogaøvelsene får vi nemlig regulert vårt sentrale nervesystem. Både pusteøvelser, meditasjon og de fysiske yogastillingene bidrar til å lede kroppen fra aktivering av det sympatiske nervesystemet, der vi opplever flukt, kamp eller frys responser, over til det parasympatiske nervesystemet, som gir oss mulighet for ro og restitusjon. Ved å praktisere yoga

regelmessig lære vi oss både å finner mer fysisk ro, og å håndtere stressende situasjoner bedre og opprettholde ro og klarhet selv under press.


En annen fordel med yoga i arbeidslivet er økt fysisk og mental styrke. Yogaøvelser

bidrar til å styrke musklene, forbedre fleksibiliteten og øke kroppens

utholdenhet. Dette kan være spesielt nyttig for personer som tilbringer mye tid

foran en datamaskin eller i stillesittende stillinger. Ved å styrke

kjernemuskulaturen og forbedre kroppsholdningen kan yoga bidra til å forebygge

rygg- og nakkesmerter som ofte oppstår på grunn av langvarig sitting.


I tillegg kan yoga øke konsentrasjon og mental klarhet. Gjennom

fokuserte pusteøvelser og meditasjon kan man trene opp sinnet til å være til

stede i øyeblikket og slippe unna distraksjoner. Dette kan være svært

verdifullt i en arbeidssituasjon der det er behov for å opprettholde fokus og

effektivitet.


Yoga fremmer også en balansert og sunn livsstil. Mange

yogaøvelser legger vekt på selvomsorg og velvære, og oppfordrer til å ta vare

på seg selv både fysisk og mentalt. Yoga bidrar også til at man lærer å kjenne seg selv og kroppen sin bedre, og kan kjenne igjen signaler på for høy arbeidsbelastning tidligere. Dette kan hjelpe ansatte til å opprettholde en sunn arbeidsliv - privatliv - balanse og unngå utbrenthet.


Yoga på arbeidsplassen kan tilbys via yoga-

eller meditasjonstimer enten i løpet av arbeidstiden eller utenfor. Yoga er fin fellesaktivitet som ikke har noe konkurransepreg og der alle kan delta etter sine forutsetninger. Det kan bidra til å skape en positiv og avslappet atmosfære på jobb og styrke teamfølelsen blant de ansatte.


Yoga kan være et svært verdifullt verktøy for å forbedre arbeidslivet. Gjennom yogapraksisen kan ansatte oppnå økt velvære, redusert stress og økt produktivitet. Yoga tilbyr en helhetlig tilnærming til trivsel, og de positive effektene kan ha en dyptgående innvirkning på både den enkelte medarbeider og arbeidsmiljøet som helhet.


5 hovedfordeler for den enkelte medarbeider:

 1. Stressreduserende: Yogaøvelser bidrar til å redusere stressnivået hos medarbeiderne. Dette kan hjelpe dem med å håndtere arbeidsrelatert stress og forbedre deres mentale velvære.

 2. Økt fleksibilitet og styrke: Yogaøvelser fokuserer på å forbedre fleksibiliteten og styrken i kroppen. Dette kan være spesielt nyttig for personer som sitter mye stille eller har en stillesittende jobb.

 3. Bedre fysisk helse: Regelmessig yoga kan bidra til å forbedre balanse, koordinasjon og kroppsholdning. Det kan også redusere risikoen for muskelspenninger og skader relatert til langvarig sitting eller repeterende bevegelser.

 4. Økt mental klarhet og fokus: Yoga kombinerer bevegelse med pusteøvelser og meditasjon. Dette kan hjelpe medarbeidere med å øke sin mentale klarhet og fokus, og dermed forbedre deres konsentrasjonsevne og produktivitet på jobben.

 5. Bedre arbeidsmiljø: Bedriftsyoga kan bidra til å skape en positiv og avslappende atmosfære på arbeidsplassen. Alle kan delta og det er ingen kokurranse. Det fremmer samarbeid og teambuilding blant medarbeidere som deltar i yogaøktene sammen.

5 hovedfordeler for bedrifter:

 1. Redusert sykefravær: Ved å tilby bedriftsyoga kan bedrifter bidra til å forbedre den generelle helsen og velværet til sine medarbeidere. Dette kan føre til redusert sykefravær og økt produktivitet.

 2. Økt medarbeiderengasjement: Når bedrifter viser at de bryr seg om sine ansattes helse og velvære, kan det bidra til å øke medarbeidernes engasjement og lojalitet. Dette kan føre til høyere jobbtilfredshet og redusert turnover.

 3. Forbedret arbeidsmiljø: Bedriftsyoga kan bidra til å skape en positiv arbeidskultur og et godt arbeidsmiljø. Dette kan ha en positiv innvirkning på samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid blant medarbeiderne.

 4. Økt produktivitet: Yogaøvelser kan bidra til å forbedre medarbeidernes energinivå, fokus og konsentrasjon. Dette kan resultere i økt produktivitet og effektivitet på jobben.

 5. Image og omdømme: Ved å tilby bedriftsyoga kan bedrifter signalisere at de er opptatt av sine ansattes helse og trivsel. Dette kan bidra til å forbedre bedriftens image og omdømme både internt blant medarbeidere og eksternt blant potensielle kunder og samarbeidspartnere.


Ønsker du flere konkrete tips og inspirasjon for utvide verktøykassen din for å meste stress og finne bedre balanse i hverdagen? Abonner på mitt nyhetsbrev HER


Gjennom YogaSpirit tilbyr også jeg og min yogapartner Anette bedriftsyoga i Asker og Bærum.


Vi tilbyr yogatimer av ulik varighet, meditasjoner, mindfulnessøvelser og stressmestringskurs.


Alt tilrettelegges for din bedrift og dere får personlig oppfølging av oss hele veien! Vi elsker å holde yoga for bedrifter og blir fort en naturlig del av deres arbeidsmiljø.


Er du bedriftsleder som ønsker å redusere fravær og forbedre trivsel, arbeidsglede og engasjement? Da er dette for deg! Ta kontakt!


Og vil du hjelpe din arbeidsgiver til et enda bedre arbeidsmiljø med fokus på både gode prestasjoner og god helse! Tips om oss, og ikke minst ta kontakt med oss!!


Vi kan hjelpe deg og din arbeidsgiver til en lykkeligere arbeidshverdag!25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page